ZAHVALA DJECI IZ DV VIŠNJIK I DV JAZINE NA SAKUPLJENOM STAKLU

Djeca DV Višnjik i DV Jazine sudjelovala su u akciji sakupljanja staklene ambalaže te naučili da recikliranjem stakla doprinosimo zelenijem i čišćem okolišu.

Sada znaju da staklo nije otpad već dragocjena sirovina te da se može 100% reciklirati.

Stoga ćemo za sve male ekologe koji su sudjelovali u akciji sakupljanja organizirati posjet MAS-u kako bi imali priliku vidjeti što se i na koji način može napraviti od stakla i kako ono ne treba završiti kao otpad već kao novi koristan ili ukrasni predmet napravljen od starog stakla.