NAKON POPLAVE POJAČAN ANGAŽMAN PRI SAKUPLJANJU GLOMAZNOG OTPADA

Svim korisnicima naših usluga koji su pretrpjeli štetu nakon velikih poplava Čistoća d.o.o. sakuplja glomazni  otpad.

Akciju sakupljanja glomaznog otpada Čistoća d.o.o. izvodi pojačanim angažmanom djelatnika i kamiona.